Samhällsengagemang

Droginformation

Vi tycker det är viktigt att som företag bry sig om och engagera sig i samhället. Vi vill genom vårt engagemang bidra till ett bättre samhälle. Därför har vi i år valt att sponsra Droginformation som föreläser i skolorna om droger. Det finns många nya och farliga droger som vi inte känner till. Dagligen rapporteras det i media om den farliga drogen Spice som skördar liv. Läs mer på www.droginformation.nu och lämna ett bidrag du också.

Tjuvgods

Tjuvgods är en ideellorganisation som lotsar personer med långa utanförskap till ett värdigare liv utan anstalter och missbruk. Tjuvgods arrangerar workshops och aktiviteter som en del av rehabilitering  för tidigare kriminella. Vivels ger dagligen överblivet bröd och kaffebröd till Tjuvgods.